Початок практики ОПП «Соціальні комунікації та PR-технології»

🌟Початок березня знаменується початком практичної підготовки здобувачів вищої
освіти освітньо-професійної програми «Соціальні комунікації та PR-технології».
Перед початком проходження практики, керівники практики та завідувачка кафедри
Людмила Черній провели Настановчу конференцію.

Студентів було ознайомлено з
наказом про практику, місцем проходження практики, метою та завданнями практичної
підготовки.
Важливим аспектом було ознайомлення студентів з критеріями оцінювання, формами
контролю та термінами проходження практики.
У межах підписаних угод про практичну підготовки, здобувачі вищої освіти були
направлені для проходження практики у Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька
Кучеріва». Директорка Фонду Світлана Барбелюк особисто провела зустріч зі
студентами та ознайомила з умовами роботи Фонду та особливості практичної
підготовки.