Відбувся круглий стіл на тему "Академічна мобільність як шлях до інноваційного розвитку спеціальності Соціальне забезпечення"

В Українському державному університеті імені Михайла Драгоманова та Кам'янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка відбувся науково-практичний круглий стіл на тему "Академічна мобільність як шлях до інноваційного розвитку спеціальності Соціальне забезпечення".

Організаторами заходу виступили кафедра соціальної політики факультету соціології та соціальної політики УДУ ім. М. Драгоманова та кафедра соціальної роботи факультету спеціальної освіти, психології і соціальної роботи КПНУ ім. І. Огієнка.

Метою круглого столу було обговорення ключових питань розвитку та вдосконалення освітніх програм зі спеціальності "Соціальне забезпечення" в контексті майбутньої освітньої реформи, налагодження співпраці між університетами в науковій та академічній сфері.

У заході взяли участь науково-педагогічні працівники, студенти та випускники обох університетів, зокрема декан факультету Алла Ярошенко, завідувачі кафедр Іванна Ткач та Наталія Гевчук, науково-педагогічні працівники кафедр Тетяна Голубенко, Жанна Мельник, Олена Данилюк, Андрій Гриньків, Тетяна Опалюк, Ірина Гальчич, Юрій Сербалюк, Андрій Заможський, Оксана Мариніч та інші.

Захід проходив у форматі відеоконференції через сервіс Google Meet.

Під час круглого столу учасники розглянули такі ключові питання:

  1. Розвиток та адаптація освітніх програм відповідно до очікувань майбутньої освітньої реформи.
  2. Стратегії та формати спільних наукових ініціатив між університетами.
  3. Концептуальні засади та практичні механізми академічної мобільності студентів і викладачів.
  4. Принципи та критерії перезарахування результатів навчання в рамках програм академічної мобільності.

Під час жвавих дискусій було висловлено цінні пропозиції щодо модернізації змісту освітніх програм, розширення співпраці у науковій сфері, впровадження ефективних моделей академічної мобільності. Особливу увагу приділено вдосконаленню процедур визнання і зарахування результатів навчання студентів, що навчалися в інших закладах освіти.

Підсумком круглого столу стало узгодження спільної стратегії співпраці між університетами в напрямку інтеграції зусиль щодо інноваційного розвитку спеціальності "Соціальне забезпечення".