Обговорення Освітньо-професійної програми «Соціальне інспектування»

6 лютого 2024 року на кафедрі соціальної політики факультету соціології та соціальної політики УДУ імені Михайла Драгоманова відбулося обговорення Освітньо-професійної програми «Соціальне інспектування» та НП зі здобувачами вищої освіти спеціальності 232 «Соціальне забезпечення» напряму 23 «Соціальна робота».

В обговоренні взяли участь магістри першого року навчання за участю професорсько-викладацького складу кафедри соціальної політики.

Магістри позитивно оцінюють ОПП, висловили свою думку щодо достатності в НП дисциплін загального циклу, дисциплін професійної підготовки та практичної підготовки.

Здобувачі вищої освіти обговорили дотичність освітніх компонентів відповідно Стандартів вищої освіти, зокрема забезпечення СК для їх подальшого професіоналізму та забезпечення ПРН освітньо-професійної програми.

Окремо було обговорено питання практики та достатності баз практик для набуття практичних компетентностей для магістрів. Окремо обговорили проходження практики на базі УДУ імені Михайла Драгоманова.

Окремим питанням було надано інформацію щодо індивідуальної траєкторії студентів та вибору здобувачами вищої освіти вибіркових дисциплін. Ознайомлено з процедурою вибору та обговорено перелік дисциплін за вибором студента.

Наголошувалося на нормативно-правовій базі УДУ імені Михайла Драгоманова, що знаходиться на сайті у вільному доступі для здобувачів вищої освіти. Також, в подальшому викладачі будуть безпосередньо ознайомлювати здобувачів вищої освіти з кожною конкретною дисципліною відповідно до розроблених ними силабусів.

Було прийнято рішення всі побажання здобувачів вищої освіти ОР «Магістр» прописати в протоколі засідання кафедри соціальної політики.