Круглий стіл «Актуальні проблеми функціонування спеціальності 232 «Соціальне забезпечення».

20 лютого 2024 року відбувся круглий стіл «Актуальні проблеми функціонування спеціальності 232 «Соціальне забезпечення».

У ньому взяли участь представники академічної спільноти чотирьох університетів, які навчають здобувачів вищої освіти за цією освітньою програмою - Національного університету «Львівська політехніка», Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Під час круглого столу обговорені важливі проблеми, з якими стикаються викладачі освітніх програм під час роботи: стан розробки навчально-методичного забезпечення з урахуванням специфіки професійної підготовки, особливості складу педагогічних і наукових кадрів, які працюють на спеціальності «Соціальне забезпечення», проблеми практичної орієнтованості професійної підготовки, працевлаштування випускників спеціальності «Соціальне забезпечення», перспективи розвитку спеціальності «Соціальне забезпечення» в Україні.

Серед питань, що обговорювалися - зміни, які було внесені в Стандарти вищої освіти спеціальності «Соціальне забезпечення», відповідно до Закону України «Про раннє втручання», також формування ОК, що відповідають професійним компетентностям. Представники академічної спільноти обмінялися інформацією щодо проведення спільних заходів як для здобувачів вищої освіти так і для професорсько-викладацького складу.  Обговорювалися питання щодо майбутнього спеціальності у контексті реформування системи вищої освіти.

На завершення обговорені перспективи співпраці колективів чотирьох університетів у межах реалізації зазначеної освітньої програми.