Про ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ «ПАРТНЕРСТВО ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ТА СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУЦІЙ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ТА СУПРОВОДУ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ»

 

Кафедра соціальної освіти та соціальної роботи Факультету соціології та соціальної політики УДУ імені Михайла Драгоманова виступила співорганізатором ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КРУГЛОГО СТОЛУ «ПАРТНЕРСТВО ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ТА СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУЦІЙ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ТА СУПРОВОДУ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ», який проводився 29 квітня 2024 року.

 

 

Метою проведення Круглого столу було: обговорення механізмів встановлення партнерської взаємодії спрямованих на підвищення соціальної згуртованості дітей та молоді, формування соціальних і ціннісних орієнтацій, вироблення життєвих стратегій та форм їх реалізації в умовах воєнної та післявоєнної реальності.

 

З вітальним словом виступив Руслан Малиношевський, заступник директора Інституту проблем виховання НАПН України з наукової роботи, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник. Наголосив, що війна і обумовлені нею явища і процеси розширюють проблемне поле соціальної роботи трансформуючи ключові пріоритети. Зокрема, у соціальній та ветеранській політиці.

 

Зауважив, що розумна політика й ефективні рішення ґрунтуються на наукових дослідженнях, даних та інноваціях. Разом з тим на сьогодні, бізнес середовище та інститути громадянського суспільства є більш гнучкими та дієвими у впровадженні нетривіальних підходів, дієвих інструментів соціальної роботи з відповідними цільовими аудиторіями. Однак, дійсно інноваційні рішення з’являються у результаті  партнерської взаємодії.

 

Модератором Першої дискусійної панелі: «СТРАТЕГІЇ ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ НАУКОВИХ УСТАНОВ, ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ ТА СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУЦІЙ: ПРОБЛЕМИ, ВИКЛИКИ, МОЖЛИВОСТІ» була - Ренате Вайнола, завідувач кафедри соціальної освіти та соціальної роботи УДУ імені Михайла Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор

 

Під час свого виступу Олена Вакуленко, доцент кафедри соціальної освіти та соціальної роботи УДУ імені Михайла Драгоманова, кандидат педагогічних наук, доцент поділилася своїм досвідом з моніторингу та оцінки у соціально-виховній роботі, котрий сприяє оптимізації ресурсів та підвищенню якості соціально-виховної підтримки, що відображається на благополуччі та розвитку громад. Тетяна Захаріна, завідувач кафедри соціальної роботи Національного університету «Чернігівська політехніка», кандидат педагогічних наук, доцент розкрила актуальні проблеми соціальної реінтеграції ветеранів російсько-української війни у ЗВО та поділилася досвідом реалізації проекту "Норвегія-Україна". Віктор Золотаренко, представник міжнародної організації з міграції, консультант представництва в Україні, здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Інституту проблем виховання НАПН України розкрив інноваційний ресурс онлайн-тренінгу як інструменту для ознайомлення з основами молодіжної роботи; Наталія Харченко, старший науковий співробітник, докторант Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат наук, старший науковий співробітник розкрила роль дитячих громадських об'єднань у період воєнного стану.

 

Другу дискусійну панель: «ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ: АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ УЧАСНИКИ ДИСКУСІЇ» - модерувала Тетяна Куниця, завідувач лабораторії соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук

 

Під час роботи дискусійної панелі обговорювалися питання соціально-педагогічного супроводу в закладах освіти, Тетяна Куниця, завідувач лабораторії соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук. Інна Рогальська-Яблонська, старший науковий співробітник лабораторії соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту проблем виховання НАПН України, доктор педагогічних наук, професор розкрила доцільність соціально-педагогічного супроводу набуття молодшими школярами досвіду безконфліктної поведінки. Ірина Ясточкіна, доцент кафедри соціальної освіти та соціальної роботи УДУ імені Михайла Драгоманова, кандидат психологічних наук, доцент налоголосила на необхідності психосоціальної підтримки дітей та молоді в умовах війни. Вікторія Амеліна, науковий співробітник лабораторії соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту проблем виховання НАПН України у своїй доповіді окреслила важливість життєстійкості української молоді в умовах воєнного стану. Практик, голова ГО “Федерація спорту ветеранів війни”, здобувач PhD (Social Work), лабораторія соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту проблем виховання НАПН України Сергій Довбиш проаналізував особливості реабілітації та повоєнної адаптації ветеранів та окреслив власний досвід співпраці ГО з реабілітаційно-спортивними центрами.

 

Третю дискусійну панель: «СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ТРЕНДИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ» представляла та модерувала Надія Чернуха, завідувач кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор педагогічних наук, професор

 

Під час Круглого столу обговорювалися питання адаптації та інтеграції як базові потреби внутрішньо переміщеної молоді в Україні (Марина Васильєва-Халатникова), доцент кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат педагогічних наук, доцент. Їнь Мяосюй, здобувач вищої освіти кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка охарактеризував інформаційно-освітні потреби іноземних здобувачів вищої освіти в умовах університету. Людмила Неїжпапа, доцент кафедри соціальної освіти та соціальної роботи УДУ імені Михайла Драгоманова, кандидат педагогічних наук, доцент зокрема наголосила на проблемі формування медіакомпетентності майбутніх соціальних педагогів в сучасних реаліях.

 

Ми вдячні організаторам за можливість поділитися нашим досвідом спільної партнерської взаємодії освітніх та соціальних інституцій, який може призвести до значних досягнень та покращень для спільного добробуту.

Дякуємо всім учасникам, бажаємо натхнення та безмежних ресурсів для реалізації нових ідей.

 

Вся детальна інформація  про захід розміщена на сайті за посиланнямhttps://socialpedagogical.my.canva.site/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оркомітет Круглого столу