Увага випускникам!

Інформація щодо надання одноразової адресної грошової допомоги випускникам університету бакалаврам/магістрам, які закінчили навчання у листопаді-грудні 2023 року та у 2024 році., уклали договір про роботу на посадах педагогічних працівників

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2006 р. No 1361 «Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів», наказу Міністерства освіти і науки від 19 грудня 2019 року No 1588, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 25 лютого 2020 року No 206/34489 «Про затвердження Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників закладів вищої освіти», які закінчили у листопаді-грудні 2023 року та у 2024 році навчання і навчались за державним замовленням за спеціальностями галузі знань «01 Освіта/Педагогіка» або за іншою спеціальністю і галуззю знань та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу на посадах педагогічних працівників у закладах загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти, визначених органами управління освітою надається одноразова адресна грошова допомога в п’ятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленому на 1 січня календарного року.

 

Випускником подається пакет документів до організаційно-методичного відділу НМЦ університету, з 01 вересня до 12 жовтня 2024 року на паперових носіях: м. Київ, вул. Пирогова 9, к. 26, тел. 097 088 84 15. 

Перелік документів:

·                    Договір про працевлаштування (оригінали у трьох примірниках).

·                    Копії диплома та додатка.

·                    Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду та паспорту.

·                    Копію наказу про призначення на посаду.

·                    Копію трудової книжки.

·                    Копію свідоцтва про шлюб (у разі зміни прізвища).

·                    Заява встановленого зразка (пишеться при подачі документів).

 

ІНФОРМАЦІЯ

Університет нагадує, що відповідно до постанови КМУ від 26 вересня 2006 р. № 1361 «Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів» випускникам закладів вищої освіти, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь молодшого бакалавра, бакалавра або магістра спеціальностей галузі знань «01 Освіта/Педагогіка», або ступінь бакалавра, магістра іншої спеціальності і галузі знань та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу на посадах педагогічних працівників у закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, Кількість одержувачів допомоги в комунальних закладах вищої освіти незалежно від підпорядкування затверджується управліннями (департаментами) освіти і науки обласних державних адміністрацій, Київської міської державної адміністрації (за підпорядкуванням) на підставі списків випускників, які до 15 жовтня кожного року подаються закладами вищої освіти, що належать до сфери їхнього управління, а також іншими структурними підрозділами обласних державних адміністрацій, Київської міської державної адміністрації (за підпорядкуванням), до сфери управління яких належать заклади вищої освіти, після опрацювання таких списків на відповідність вимогам, визначеним у Порядку.

Випускники закладів вищої освіти денної форми навчання, які навчались за державним замовленням у державних та комунальних закладах вищої освіти незалежно від підпорядкування, здобули ступінь магістра за спеціальностями галузі знань «01 Освіта/Педагогіка» або іншою спеціальністю і галуззю знань за освітньою програмою зі строком навчання 1 рік 4 місяці і завершили навчання у листопаді-грудні поточного календарного року, уклали договір про роботу на посадах педагогічних працівників у закладах загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти, визначених органами управління освітою, включаються до списків одержувачів одноразової адресної грошової допомоги наступного календарного року.

Заклад вищої освіти інформує випускників закладу освіти про перелік документів та термін їхнього подання для отримання допомоги у разі укладення договору про роботу на посадах педагогічних працівників у закладах загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти, визначених органами управління освітою.

Заклад вищої освіти на підставі доведеної вищим органом управління, у підпорядкуванні якого перебуває заклад вищої освіти, кількості одержувачів допомоги та документів (заяви про надання допомоги, копії трудової книжки (за наявності), копії договору про роботу на посаді педагогічного працівника у закладі загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти), що подаються випускниками до 12 жовтня, здійснює виплату допомоги до кінця поточного року.

Виплата допомоги випускникам, які завершили навчання у листопаді-грудні здійснюється на загальних підставах до кінця року, що настає після року, в якому було завершено навчання.

Звертаємо увагу, що у разі відмови випускника приступити до роботи відповідно до укладеного договору про роботу на посаді педагогічного працівника у закладі загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти, звільнення його з ініціативи адміністрації за порушення трудової дисципліни, звільнення за угодою сторін або з ініціативи працівника протягом трьох років від початку роботи в закладі загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти одержувач допомоги повертає суму фактично одержаної допомоги до закладу вищої освіти (або його правонаступнику), який здійснював її виплату.

Заклад вищої освіти повертає зазначені кошти до державного (місцевого) бюджету.

У разі зміни місця роботи випускника, але продовження перебування його на посаді педагогічного працівника у закладі загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти одержувач допомоги протягом 30 календарних днів з дня виникнення таких змін укладає договір за новим місцем роботи відповідно до вимог, визначених у Порядку.